Medulićeva 2, ZAGREB
tel: 00385-1-5579247
fax: 00385-1-4814-726

WAF rules of armwrestling

Armwrestling english Obaranje ruke hrvatski

CAF official web site    Armwrestling competitions    WAF rules of armwrestling

Add Armwrestling to favorites
Armwrestling - Homepage

WAF rules of armwrestling

WAF rules of armwrestling

KLASE PO TEŽINI I DOBI

A) JUNIORSKA KLASA 16-18:

B) KLASA STARIJIH JUNIORA 18-21:

 
C) SENIORSKA KLASA 18-40:

LIJEVA I DESNA RUKA

Muškarci: do 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 100kg, 110kg, i 110+ kg.
Žene: do 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 80kg, i 80+kg.

D) MASTER TEŽINSKA KLASA 40+:

LIJEVA I DESNA RUKA

Muškarci: do 70kg, 80kg,  90kg, 100kg, i 100+ kg.      
Žene: do 60kg, 70kg, 80kg, i 80+kg.

E) GRANDMASTER 50+ TEŽINSKA KLASA:

LIJEVA I DESNA RUKA

75kg, 90kg, 100kg i 100+kg

▪ Ako HSOR zatraži, natjecatelj ce dob morati dokazati osobnom iskaznicom ili putovnicom
▪ Ako HSOR zatraži, dokaz o pripadnosti muškom ili ženskom spolu morat ce biti dokazan pred strucnom medicinskom supervizijom HSOR-ovih lijecnika
       
 MJERENJE TEŽINE

a) Svaki natjecatelj mora pristupiti mjerenju težine. Ukoliko se natjecatelj nalazi na granici izmedu dvije kategorije, može zatražiti vaganje bez odjece kako bi zadovoljio kriterije za svrstavanje u nižu težinsku kategoriju. Težina odredene klase mora završavati  nulom.
b) Sva vaganja ce se vršiti na vagama koja je odobrio HSOR. Koristiti se može više službenih vaga. Vaganja nece biti vršena ranije od 24 sata prije pocetka natjecanja.
c) Osoba zadužena za vaganje konacni je autoritet svih procedura mjerenja težine.
d) Natjecatelj se može natjecati u kategoriji svoje vlastite težine, i/ili kategorijama iznad.


POVIŠENE PLATFORME
Povišene se platforme mogu koristiti za niže sudionike, kako bi struk uzdigli do visine gornjeg ruba stola. Natjecatelji mogu korisiti osobna pomagala u istu svrhu, ako im to odobri glavni sudac prije pocetka natjecanja.


ODJEĆA
Na natjecanju je dopušteno odijevati samo majice s kratkim ili bez rukava te sportske hlace.


PROTOKOL
a)    Natjecanja za ljevake i dešnjake bit ce održana istog dana.
b)    Natjecatelji (ako to ne odobri glavni sudac), ne smiju prici stolu bliže od jednog metra. U protivnom slijede kazne.
c)    Svaki pojedini natjecatelj bit ce kažnjen zbog eventualnog nesportskog ponašanja.
d)    Svaka se težinska klasa natjece odvojeno.
e)    Ruke, od ramena do vrhova prstiju, moraju biti vidljive i slobodne od bilo kakvih pomagala (steznici, zavoji i sl.).
f)     Nesportsko ponašanje može voditi ka iskljucenju s turnira.
g)    Tijekom ili neposredno nakon natjecanja natjecatelji ne smiju obarati ruku, osim u službenom dijelu samog takmicenja.

 

PRAVILA NATJECANJA

Članak 1.
U kvalifikacijskom dijelu natjecanja, natjecatelj ce ispasti tek nakon dva poraza. Nijedan se natjecatelj nece dvaput natjecati s istim protivnikom, osim ako se ne radi o borbi za specificno mjesto u poretku.


Članak 2.
Natjecatelji iz svake težinske skupine bit ce prozvani i najavljeni prije pocetka svakog pojedinog meca.

 

Članak 3.
Natjecatelji, nakon što su prozvani, imaju 30 sekundi da pristupe stolu. Zatim ce se rukovati s protivnikom, zauzeti pocetnu poziciju i na sudacki znak, otpoceti mec. Ukoliko se natjecatelji ne pojave unutar 30 sekundi od prozivke, proglasit ce se poraženima. Ako su prethodno vec jedan mec izgubili, ispast ce s turnira za kategoriju u kojoj se natjecu.


Članak 4.
Ruke se doticu dlan o dlan te hvatanje palca mora biti vidljivo. Ruke dvojice natjecatelja moraju biti izjednacene na nacin da su im kažiprsti paralelni. Slobodna ruka mora držati rucni klin na rubu stola te može, ali i ne mora doticati površinu stola. Nokti moraju biti podrezani kako se ne bi ozljedio protivnik. Dopuštena je kreda protiv sklizanja.


Članak 5.
Povlacenje protivnikove ruke preko zamišljene središnje linije stola koja se proteže od klina do klina nije dopušteno. Ovaj ce se prijestup tretirati kao krivi start.


Članak 6.
Natjecatelji s dugom kosom morat ce je zavezati tako da sucima ne ometaju pogled na stol. Nošenje kape je dopušteno, no šilt mora biti okrenut prema stražnjoj strani glave.


Članak 7.
Natjecatelji ramena moraju zadržavati paralelno sa stolom. Prije starta smiju se naginjati u bilo koju stranu.

 

Članak 8.
Pocetna pozicija koja se zauzima prije starta podrazumijeva da su ramena, podlaktica, brada i šaka,  medusobno na razdaljini dužine jednog lakta.


Članak 9.
Suci ce dotaknuti ruke natjecatelja kako bi se uvjerili da su ispravno postavljene i centrirane.


Članak 10.
Signal glavnog suca za pocetak je “Ready...Go!”. Kraj meca sudac oznacava rijecju „Stop“, te utvrduje da su oba natjecatelja svjesna kako je mec završen.  


Članak 11.
Za vrijeme natjecanja noge natjecatelja mogu biti u zraku i micati se na sve nacine, jedino nije dopušteno njima ometati protivnika.


Članak 12.
U slucaju ozljede, natjecatelj ce se i dalje prozivati dok se ne ispuni forma dvaju poraza. Mec u kojem je natjecatelj povrijeden racunat ce se kao poraz istog natjecatelja.


Članak 13.
Vremenske granica trajanja meca ne postoji, ali glavni sudac ili HSOR-ov lijecnik mogu prekinuti mec ako zakljuce da natjecatelj nije u mogucnosti isti nastaviti.


Članak 14.
Natjecanje se ne prekida za vrijeme meca ili izmedu meceva, osim zbog eventualne proceduralne pogreške.


Članak 15.
 Sudac hendikepiranom natjecatelju može pružiti neke ustupke u skladu sa njegovim hendikepom.PREKRŠAJI

Dva upozorenja su ravna jednom prekršaju.
U slucaju dva prekršaja natjecatelj gubi  mec


Članak 16.
Natjecatelji imaju 30 sekundi da se ispravno prihvate za ruke. Ako u tom vremenu to ne ucine, pomoci ce im sudac. Sudac ce im združiti dlanove, spustiti palceve, ispraviti zglobove i centrirati ruke.
Natjecatelji ne smiju mijenjati ovaj položaj. Bilo kakav naknadni  pokret  natjecatelja rezultirat ce  prekršajem protiv onoga koji se micao. Npr. mijenjanje položaja prstiju, povlacenje za ruku, naginjanje u zglobovima, rani start, podizanje lakta.


Članak 17.
Bilo kakav pokušaj tjeranja protivnika na prekršaj rezultirat ce dosudivanjem prekršaja protiv vas samih. Prekršaj koji je uvjetovan prekršajem protivnika, smatrat ce se slucajnim.


Članak 18.

    Prekršaj ce biti dosuden u slucaju da:

    a)    rame natjecatelja za vrijeme natjecanja prijede zamišljenu središnju liniju koja se proteže od klina do klina.
b)    se natjecatelj služi bilo kojim drugim dijelom tijela, poput brade, ramena ili glave, kako bi oborio protivnika.
c)    natjecatelj namjerno gura ruku u rame protivnika.


Članak 19.
Prekršaj ce biti dosuden u slucaju ako natjecatelj pomakne lakat s podloge za lakat, osim kada triceps ili podlaktica ostanu u kontaktu s podlogom.
Iako su triceps i podlaktica u kontaktu s podlogom za lakat, prekršaj ce biti dosuden u slucaju kada lakat završi na stolu.


 
Članak 20.
Iskliznuce znaci da su natjecatelji potpuno izgubili kontakt jedan s drugim. Sudac ce dosuditi prekršaj za svako namjerno uzrokovanje „iskliznuca“ i u slucaju da natjecatelj:

a)    podigne prste s protivnikove ruke neposredno prije „iskliznuca“
b)    sklopi svoje prste kao da formira zatvorenu šaku unutar protivnikove ruke
c)    ne uspijeva zadržati hvat, gurajuci prste u šaku svog protivnika
    Natjecatelj koji dok gubi (gubljenje je kad se šaka nalazi 1/3  od „pin“ podloge), namjerno izazove iskliznuce izgubit ce mec.

Iskliznuce nece rezultirati dosudivanjem prekršaja ukoliko se tocno ne utvrdi tko je iskliznuce uzrokovao.


Članak 21.
    Suci ce koristiti trake kada se mec prekine uslijed iskliznuca.
Natjecatelji mogu zatražiti otpuštanje traka ukoliko su iste prejako stegnute.


Članak 22.
Nakon dosudenog prekršaja dopušten je odmor od 30 sekundi.


Članak 23.
Psovanje ili nesportsko ponašanje prema sucu i ostalim natjecateljima rezultirat ce dosudivanjem prekršaja.  Ako se takvo ponašanje nastavi, natjecatelj ce biti izbacen s natjecanja.


UPOZORENJA


Članak 24.
Upozorenje ce biti dosudeno u slučaju:

a)    preuranjenog pokreta ramena, ruke, šake ili prstiju, osim u slucaju kada su ruke natjecatelja u stisku suca. U tom ce se slucaju izreci prekršaj.
b)    odugovlacenja pri pocetku meca.
c)    ako natjecatelj ispusti rucni klin. 
 
     U slucaju ispuštanja klina od strane natjecatelja mec se nece zaustaviti. Medutim, ako natjecatelj koji je ispustio klin u meduvremenu stekne prednost dosudit ce mu se prekršaj. Kontakt s rucnim klinom mora biti iznad stola.

 

GUBITAK MEČA

 

Članak 25.

            Gubitkom meča će rezultirati:

a)    ako natjecatelju budu dosudena dva prekršaja
b)    ako natjecatelju bude dosuden prekršaj dok gubi (gubljenje je kad se šaka nalazi 1/3  od „pin“ podloge),
c)    ako zglob ili bilo koji prst dotaknu „pin“ podlogu ili dosegnu poziciju u ravnini „pin“ podloge.


 

Tiffany studio
WMD
Croatian National Armwrestling and Para Armwrestling Championship 2024

02/04/2024. - Croatian National Armwrestling and Para Armwrestling Championship 2024

Croatian Championship 2024 22nd to 24th of March 2024. Sinj,…
World Cup ZG STRONG 2023

11/10/2023. - World Cup ZG STRONG 2023

WORLD CUP ZG STRONG | OFFICIAL RESULTS ZAGREB, CROATIA 14TH…
Armwrestling RSS Feed Digg Armwrestling Armwrestling on Delicious Armwrestling on YouTube Share Armwrestling on Facebook Twitt Armwrestling